Moja mała mitologia architektury. Teoria kształtowania przestrzeni, z do-wyobrażaniem twórczym w tle. /ANTYTRAKTAT/ Tadeusz Pietrzkiewicz

Moja mała mitologia architektury. Teoria kształtowania przestrzeni, z do-wyobrażaniem twórczym w tle. /ANTYTRAKTAT/  Tadeusz Pietrzkiewicz

Moja mała mitologia architektury. Teoria kształtowania przestrzeni, z do-wyobrażaniem twórczym w tle. /ANTYTRAKTAT/ Tadeusz Pietrzkiewicz

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Moja mała mitologia architektury. Teoria kształtowania przestrzeni, z do-wyobrażaniem twórczym w tle. /ANTYTRAKTAT/ Tadeusz Pietrzkiewicz

Moja mała mitologia architektury. Teoria kształtowania przestrzeni, z do-wyobrażaniem twórczym w tle. /ANTYTRAKTAT/ Tadeusz Pietrzkiewicz
My little mythology of architecture. A theory of spatial design, with a creative imagining-in in the background /AN ANTI-TREATISE/

Tadeusz Pietrzkiewicz (Autor)
Piotr Łuba (Przekład na język angielski)
Dorota Górak-Łuba (Korekta wersji angielskiej)
Agnieszka Gawędzka (Projekt graficzny i ilustracje)

2013

 

Uczyniłem „Moją Małą Mitologię Architektury” tym, co nazywam do-wyobrażeniem. Jest ono spojrzeniem umyślnie uwikłanym w subiektywizm. Traktuję je z pełną premedytacją jako osobiste, ponieważ według mnie współczesna nam sztuka, a także bardziej ogólnie stwierdzając – twórczość, to przede wszystkim INDYWIDUALIZM.
„Do-wyobrażenie”, to dzielenie się indywidualnym spojrzeniem twórcy na otaczającą nas rzeczywistość. Śmiem twierdzić, że ten osobisty sposób odczuwania wszystkiego co nas otacza, czyli przestrzeni, nie jest uzależniony wyłącznie od widzenia, wzroku, perspektywy optycznej.
To przede wszystkim – ciągłe doznawanie.

Tadeusz Pietrzkiewicz 02.08.2013