Mirosław Rekowski
Rzecz Kaszubska.
Studium założeń projektowych identyfikacji wizualnej regionu

Mirosław Rekowski  Rzecz Kaszubska.  Studium założeń projektowych identyfikacji wizualnej regionu

Mirosław Rekowski, Rzecz Kaszubska. Studium założeń projektowych identyfikacji wizualnej regionu

Wydział: Wzornictwo

Mirosław Rekowski
Rzecz Kaszubska.
Studium założeń projektowych identyfikacji wizualnej regionu

 

[...] W niniejszej pracy autor chciałby się zająć kluczowym w jego ocenie aspektem budowania marki, a mianowicie stworzeniem bazy esencjonalnych informacji (wyróżników „kaszubskości”), które będą spójną i opartą o faktyczne atrybuty regionu i jego mieszkańców podstawą do tworzenia i weryfikacji założeń projektowych. Założeń do projektów mających na celu promocję Kaszub, które zdaniem autora są zjawiskiem szczególnym, zasługującym na podjęcie tego wysiłku i w dodatku pilnie potrzebującym skutecznych narzędzi brandingowych.


Recenzja naukowa
Prof. Tomasz Bierkowski
Prof. Ksawery Piwocki
Prof. Władysław Pluta

Projekt graficzny, opracowanie edytorskie i skład
Mirosław Rekowski

Redakcja i korekta
Mariusz Wrona

Korekta w języku kaszubskim
Roman Drzeżdżon

Kroje pisma
PT Sans (Paratype)
Skarp Fatface (M. Rekowski)
Myriad Pro (R. Slimbach, C. Twombly) – okładka

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Wzornictwa

ISBN 978-83-66271-99-9

Wydanie pierwsze

Gdańsk 2023