Mieczysław Wasilewski
Janusz Górski
1 x 1

Mieczysław Wasilewski  Janusz Górski  1 x 1

Mieczysław Wasilewski - Janusz Górski; 1 x 1

Wydział: Grafika

Mieczysław Wasilewski
Janusz Górski
1 x 1

 

Swój warsztat chciałem zbudować z gestu, który wydaje się nieporadny, przypadkowy, i zrobić z niego coś, co nie jest przypadkowe i nieporadne, co niesie jakieś znaczenie. Z uderzenia pędzlem, niby przypadkiem, powstaje znak obrazowy, nieabstrakcyjny.

Mieczysław Wasilewski

Mieczysław Wasilewski – Janusz Górski; 1 x 1


Książka jest częścią projektu badawczego prof. Sławomira Witkowskiego realizowanego w ramach działalności statutowej na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku i finansowanego przez MKiDN:

Historia grafiki projektowej na gdańskiej uczelni artystycznej PWSSP – ASP w latach 1970–2007. Rozmowy: Marek Freudenreich – Tomasz Bogusławski, Cyprian Kościelniak – Sławomir Witkowski, Jerzy Krechowicz – Jacek Staniszewski, Mieczysław Wasilewski – Janusz Górski.

 

Redakcja
Elżbieta Pałasz

Korekta
Ewa Bogusławska

DTP
Krzysztof Gotowicki

Projekt graficzny i wybór ilustracji
Janusz Górski

Wydawca dziękuje Luce Rayskiemu za udostępnienie archiwum prac Mieczysława Wasilewskiego.

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Grafiki

ISBN 978-83-65366-68-9

Gdańsk 2018

© Mieczysław Wasilewski 2018
© Janusz Górski 2018
© Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2018