MATERIAŁ ZNALEZIONY w sztuce współczesnej

MATERIAŁ ZNALEZIONY w sztuce współczesnej

MATERIAŁ ZNALEZIONY w sztuce współczesnej

MATERIAŁ ZNALEZIONY w sztuce współczesnej

MATERIAŁ ZNALEZIONY w sztuce współczesnej | Found footage strategies in contemporary art practice

Publikacja wydana z okazji konferencji „Strategie found footage w sztuce współczesnej” Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / 16.04.2015

 

Teksty
dr Kuba Mikurda, dr Jakub Wojnarowski, dr hab. Joanna Krakowska, prof. Caspar Stracke, dr Ines Moreira
Wstęp
dr hab. Bogna Burska

Recenzje
dr hab. Elżbieta Jabłońska, dr hab. Zofia Wollny

Redakcja naukowa
dr hab. Bogna Burska

Tłumaczenia
Thomas Anessi, Małgorzata Olsza, Agata Pyzik

Korekta
Thomas Anessi, Anna Włodarska

Projekt graficzny
Maciek Salamon