Maria Skowrońska
malarstwo | rysunek

Maria Skowrońska  malarstwo | rysunek

Maria Skowrońska malarstwo | rysunek

Wydział: Malarstwo

Maria Skowrońska
malarstwo | rysunek

 

Twórcze, pełnokrwiste i aktywne życie Marii, które znałam i w którego szczęśliwych momentach bywałam uczestniczką, trzymam teraz przed sobą jako materiał wymagający formowania, segregowania, strukturalizowania i oczyszczania. Mam teraz nową, zapośredniczoną przez dokumenty relację z Majką – taką, o której biografiści często mówią, że to więź intymna, bo prowadzi w finale do wytworzenia sobowtóra opisywanej osoby. […]

Moim celem w pracy nad tą monografią jest oddanie w ręce czytelników czystej szklanki świeżej wody z Jeziora Pamięci, ze źródła Mnemozyne, bo bez opowiadania pamięć jest niczym, a opowiadanie bez wysłuchania nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że to, co pokazujemy w tej książce – przecież przeżyte i wypowiedziane – będzie odczytane i pamiętane na nowo.

prof. Anna Królikiewicz

Maria Skowrońska
malarstwo | rysunek


Redakcja naukowa
prof. dr hab. Anna Królikiewicz

Współpraca
prof. dr hab. Jacek Kornacki

Recenzja naukowa
prof. dr hab. Jacek Rykała – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Autorzy tekstów
Anna Królikiewicz, Zofia Watrak, Jerzy Kamrowski, Maria Skowrońska, Jerzy Jankowiak

Autorzy fotografii
Witold Węgrzyn, Jacek Zdybel, Jacek Kornacki
fotografie portretowe autorstwa Witolda Węgrzyna oraz z archiwum domowego artystki
Archiwum Cyfrowe Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Korekta
Jacek Foromański
Projekt graficzny
Jacek Zdybel

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku
Dziekan | prof. dr hab. Jacek Kornacki
Prodziekan | prof. ASP, dr hab. Marek Wrzesiński

Wydawnictwo współfinansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz przez Rektora ASP w Gdańsku.

ISBN: 978-83-66271-50-0

Gdańsk 2020