„Mała Zbrojownia” Rzeźba Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

„Mała Zbrojownia” Rzeźba Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

„Mała Zbrojownia” Rzeźba Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział: Rzeźba i Intermedia

„Mała Zbrojownia” Rzeźba Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

„Mała Zbrojownia” Rzeźba Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Redakcja

Mariusz Białecki, Janina Rudnicka, Adriana Majdzińska

Eurydyka Kata (Tłumaczenie)

Jacek Zdybel (Opracowanie graficzne)

fotografie zamieszczone w wydawnictwie udostępnione przez artystów

2008

 

Nazwa „Mała Zbrojownia”, oprócz faktu istnienia zabytkowego obiektu z XVII wieku – funkcjonuje w świadomości środowiska rzeźbiarzy od 1996 roku przez fakt „zasiedlenia” się w jego murach Wydziału Rzeźby. Obiekt doskonale nadawał się do nowej funkcji – obszerne pomieszczenia z górnym doświetleniem nadawały się na adaptację na pracownie rzeźby, rampa umożliwiająca wjazd do pomieszczeń na piętrze budynku, dziedziniec pozwalający na realizację rzeźb w przestrzeni otwartej, pomieszczenia w dawnej remizie armat, wykorzystywane jako zaplecze techniczno – warsztatowe, oraz pracownie ceramiki, kamienia, tworzyw sztucznych i inne. Jednakże pojęcie „Małej Zbrojowni” tworzy przede wszystkim zespół ludzi, który przywrócił , ten opuszczony budynek do życia – co prawda w nowej funkcji – „Arsenału Sztuki”. Poprzez starania całego zespołu począwszy od ówczesnego dziekana prof. Edwarda Sitka, stworzyliśmy i tworzymy obiekt, będący znakomitym miejscem pracy i studiów kolejnych pokoleń rzeźbiarzy.

„Mała Zbrojownia” to w pełni aktywne środowisko Gdańskich rzeźbiarzy, gromadzące najciekawsze i najwybitniejsze indywidualności w tej dziedzinie. Świadczą o tym ich osiągnięcia w skali nie tylko krajowej, szereg znakomitych realizacji rzeźbiarskich, wygranych konkursów, uznanych wystaw, akcji artystycznych w szeroko pojętym spektrum działań rzeźbiarskich od rzeźby tradycyjnej po sztukę intermedialną. Prezentacja tej grupy artystów a zarazem pedagogów, jest okazją do pokazania dorobku twórczego Rzeźbiarzy Gdańskich, jak też potencjału kulturalnego miasta Gdańska w tej dziedzinie.