Karol Lewalski
Jak wygląda zapach deszczu?

Karol Lewalski  Jak wygląda zapach deszczu?

Karol Lewalski. Jak wygląda zapach deszczu?

Wydział: Grafika

Karol Lewalski
Jak wygląda zapach deszczu?

To znaczy nie koniec ale mały pitstop w postaci tego oto katalogu. A życie na całe moje szczęście trwa dalej. Piszę to jako pierwszą rzecz przy okazji tej publikacji. W głowie mam poczucie jakiegoś końca. Od dawna jaskółki senne zwiastują moją zmianę ubioru i od dawna słyszę głosy życzliwych ludzi abym w końcu zajął się malarstwem. Katalog ten jest podsumowaniem dotychczasowych zmagań artystycznych ale i pewnego rodzaju zamknięciem. Smutno, nostalgia, wspomnienia. Życzę wam zdrowia i artystycznych uniesień.

Karol Lewalski

Jak wygląda zapach deszczu?


Autorzy tekstów
dr Karol Lewalski (ASP Gdańsk)
dr Marta Bożyk (ASP Kraków)
prof. Waldemar J. Marszałek (ASP Gdańsk)
prof. Zbigniew Mańkowski (ASP Gdańsk)

Autorzy fotografii
Magdalena Czajka–Cardoso oraz archiwum prywatne

Projekt graficzny i skład
Barbara Bugalska

ISBN 978-83-66271-87-6

Gdańsk 2022