JERZY KRECHOWICZ: PO ŚLADACH AWANGARDY
Red. Łukasz Guzek

JERZY KRECHOWICZ: PO ŚLADACH AWANGARDY  Red. Łukasz Guzek

JERZY KRECHOWICZ: PO ŚLADACH AWANGARDY; Red. Łukasz Guzek

JERZY KRECHOWICZ: PO ŚLADACH AWANGARDY
Red. Łukasz Guzek

 

Jerzy Krechowicz (1937-2023) zajmuje zaszczytne miejsce w historii gdańskiej sztuki. Przez całe swoje życie zawodowe był związany z Akademią Sztuk Pięknych, której był rektorem w latach 1996–2002. Należy zaznaczyć, że dydaktyka i administrowanie stanowiły tylko część jego pracy. Równie wiele energii twórczej Krechowicz poświęcał animowaniu życia artystycznego. I właśnie ta aktywność jest dziś przedmiotem studiów historyków sztuki, teatru i kultury. To właśnie Krechowiczowi Gdańsk lat sześćdziesiątych zawdzięczał swoją wysoką pozycję w polskiej sztuce tego czasu. Pomijając okres bezpośrednio powojenny – gdy kilka ciekawych indywidualności artystycznych przybyło do Trójmiasta, by kontynuować tu swoją pracę przerwaną przez wojenną zawieruchę – to właśnie od lat sześćdziesiątych sztuka współczesna w Gdańsku zyskuje ciągłość rozwoju. To wtedy rusza sztafeta generacji twórców prowadzących dialog ze sztuką światową i nadających w kolejnych dekadach charakter lokalnej scenie artystycznej – wśród których Krechowicz jawi się jako postać szczególna.

Dlatego szkic dotyczący osobowości twórczej Krechowicza stanowi wstęp do refleksji nad jego dziełem. Niniejszą monografię wieloautorską pt. „Jerzy Krechowicz: po śladach awangardy” […]

Łukasz Guzek


Redaktor tomu
Łukasz Guzek

Recenzenci
Wojciech Owczarski
Tomasz Załuski

Projekt okładki
Adam Kamiński
Projekt książki, skład
Piotr Paluch

Ilustracja na okładce
Jerzy Krechowicz
Fotografia na okładce
Jerzy Hajdul

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
© Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i autorzy
doi:10.32020/ArtandDoc/jerzy.krechowicz

Dystrybucja
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
wydawnictwo@asp.gda.pl

Oddano do wydawcy 2019
Druk 2023

ISBN 978-83-66271-24-1

Gdańsk 2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.