Jerzy Krechowicz
Jacek Staniszewski
1 x 1

Jerzy Krechowicz  Jacek Staniszewski  1 x 1

Jerzy Krechowicz - Jacek Staniszewski; 1 x 1

Wydział: Grafika

Jerzy Krechowicz
Jacek Staniszewski
1 x 1

 

W niewielu pracowniach projektowania graficznego można podejmować rozmowę z Duchampem, Lemem, Cage’em, Lautréamontem, Dostojewskim, Gombrowiczem czy Beuysem jednocześnie. W czwartki i piątki w pracowni 307 było to możliwe. Prawie jak na słynnym – przypominającym seans spirytystyczny – zwielokrotnionym portrecie Witkacego przy stole Jurek Krechowicz przywoływał kolejne swoje wcielenia, by student mógł zobaczyć oczyma wyobraźni istotę metaforycznej przemiany obrazu w słowo, a słowa w obraz. […]

prof. Tomasz Bogusławski

Jerzy Krechowicz – Jacek Staniszewski; 1 x 1

Krechu – czuły prowokator


Książka jest częścią projektu badawczego prof. Sławomira Witkowskiego realizowanego w ramach działalności statutowej na Wydziale Grafiki asp w Gdańsku i finansowanego przez MNiSW:

Historia grafiki projektowej na gdańskiej uczelni artystycznej pwssp – asp w latach 1970–2007. Rozmowy: Marek Freudenreich – Tomasz Bogusławski, Cyprian Kościelniak – Sławomir Witkowski, Jerzy Krechowicz – Jacek Staniszewski, Mieczysław Wasilewski – Janusz Górski.

 

Tekst
Tomasz Bogusławski, Jerzy Krechowicz, Martyna Groth

Projekt graficzny i wybór ilustracji
Jacek Staniszewski i Agata Staniszewska

Zdjęcia
Jakub Krechowicz, Jerzy Hajdun, Krzysztof Izdebski, Roman Lewicki, Witold Węgrzyn, Carla Wolff, Ireneusz Wolny, prywatne archiwum autora

Korekta
Hanna Negowska

DTP
Agata Staniszewska

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Grafiki

ISBN 978-83-65366-69-6

Gdańsk 2019

© Jerzy Krechowicz 2019
© Jacek Staniszewski 2019
© Agata Staniszewska 2019
© Wydział Grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2019