JACKIEWICZ

JACKIEWICZ

JACKIEWICZ

Wydział: Biblioteka

JACKIEWICZ

Urodzony w Podbrodziu koło Wilna Władysław Jackiewicz od zakończenia II wojny światowej związany był z Trójmiastem. W l. 1945-1952 studiował w PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (obecna ASP w Gdańsku). Uczęszczał do Pracowni Malarskich prof. Artura Nachta-Samborskiego i prof. Juliusza Studnickiego. Od września 1949 r. pracował na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze Tkaniny na Wydziale Malarstwa prowadzonej przez prof. Józefę Wnuk [Wnukową]. W 1951 r. został asystentem prof. Zygmunta Karolaka, a w roku następnym prof. Maksymiliana Kasprowicza. W 1955 r. otrzymał stanowisko adiunkta i prowadził Pracownię Rysunku Wieczornego, w l. 1960-1963 Pracownię Malarstwa Katedry Zespołowej Malarstwa na Wydziale Architektury. W 1964 r. został docentem i objął stanowisko Kierownika V Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa. W 1965 r. został Prodziekanem a następnie Dziekanem Wydziału Malarstwa. W 1968 r. objął funkcję Prorektora. W l. 1969-1981 był Rektorem gdańskiej Uczelni. W 1975 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 30 września 1984 r. przeszedł na emeryturę.

W 1951 r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków, w l. 1961-1967 był Prezesem Okręgu Gdańskiego, a w l. 1967-1969 Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku. Od 1962 r. należał do Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W 1984 r. współzakładał Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików, którego w l. 1985-1990 był Prezesem. Reprezentował Polskę na VI Triennale-India w New Delhi (1986) i XLIII Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji (1988). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, np. złoty medal w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym im. Gaudenzio Ferrari w Santhia koło Turynu (1969), medal Złote Grono’69 w Zielonej Górze, medal V Międzynarodowego Biennale Malarstwa Koszyce'80, Grand Prix Biennale Sztuki Gdańskiej (1987).

Został uhonorowany, m.in.: Medalem Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1965); Nagrodą I stopnia MKiS (1969, 1974, 1979, 1980); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989); Pomorską Nagrodą Artystyczną Gryf Pomorski za 2004 rok (2005); Nagrodą im. Kazimierza Ostrowskiego za 2006 rok (2007); nagrodą specjalną MKiDN (2007); Medalem św. Wojciecha (2012); Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2015).

Był uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Miał ponad osiemdziesiąt wystaw indywidualnych eksponowanych w Polsce i wielokrotnie, m.in. w Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech.

 

W 2014 roku zaczęliśmy z profesorem planować wystawę w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Widziałem, jak aranżował wcześniejsze ekspozycje w Pałacu Opatów w Oliwie (1999, 2007), jak eliminował nadmiar prac, szukając harmonii i równowagi między obrazami. Kolejna prezentacja jego malarstwa miała być przełamaniem dotychczasowego schematu wystaw skupiających się zazwyczaj na pracach z ostatniego okresu twórczości. Całe bogactwo jego dorobku widać właśnie z perspektywy muzealnej, kiedy można prześledzić drogę, jaką przebył od końca lat 40. XX wieku, a która jawi się jako niezwykle konsekwentna. Jego dorobek miał być odczytany na nowo – w świetle uważnej i głębokiej retrospekcji. Zależało nam na pokazaniu najwcześniejszych dzieł, kolejnych dekad jego malarskiej aktywności i wskazaniu przełomowych momentów w jego twórczości.

Wojciech Zmorzyński,

W poszukiwaniu uniwersalnej formuły, w: Jackiewicz, Gdańsk 2024, s. 23.

 

Mimo, że nie jest to sztuka nowatorska, obrazoburcza, krytyczna czy zaangażowana w problemy społeczne, jej otwartość na różne bodźce, ciągła choć nierewolucyjna zmiana, podobnie jak w twórczości Nachta – w ramach własnego idiomu – skutecznie chroniły ją przed niebezpieczeństwem konserwatyzmu czy anachronizmu. Wydaje się też, że nie jest ona jednoznacznie estetyzująca, jak starałam się udowodnić wskazując na dramatyzm i zawartość pierwiastka dionizyjskiego, któremu modernistyczna apollińskość nie pozwala na zbytnie rozpasanie. Jackiewicz był twórcą świadomym i na bieżąco z tym, co dzieje się w sztuce, a konsekwencja jego postawy wydaje się nawet ostentacyjna.

Elżbieta Kal,

Tygrys w ludzkim „ciele”. Jackiewicz usgue ad mala, w: Jackiewicz, Gdańsk 2024, s. 68.

 

Wieczność zdawała się być o krok, jednak przeznaczenie przypomniało sobie o malarzu Władysławie Jackiewiczu i popsuło coś, co tak dobrze pracowało. Dla człowieka czynu śmierć to duża niedogodność, tym bardziej że zapowiadała się nieskończoność. Tak się jednak nie stało – Profesor doszedł do swojego końca świata; przyszła śmierć prawdziwa, własna, nie artystyczna. Nie tego spodziewamy się po ludziach nam bliskich, a zwłaszcza po artystach, stanowczo nie tego. W tej sytuacji żyjącym pozostaje skompensować bezradność wobec tego faktu.

Roman Gajewski,

Apollińska strona piękna, w: Jackiewicz, Gdańsk 2024, s. 91.


Album opracowano na podstawie zbiorów Rodziny Artysty i:
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Bečka Art, Biblioteki Warmii i Mazur w Olsztynie, Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Pionova, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum w Lęborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Olsztyńskiej Galerii Sztuki, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Pracowni Dokumentacji Sztuk Wizualnych XX–XXI w. Instytutu Sztuki PAN, Wirtualnego Muzeum Historii Poznania – Projekt CYRYL, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku – Filii Naukowej, Działu Regionalnego, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Związku Polskich Artystów Plastyków, kolekcji prywatnych.

Reprodukcje dzieł
Dariusz Lisowski, z wyłączeniem poniższych:
s. 241, 247, 248, 249, 255, 265, 272, 292, 293, 294, 303, 307, 313, 317, 321, 329, 332, 334, 336, 340, 344, 347, 355, 361, 393, 406, 407, 408, 409, 412, Krzysztof Deczyński (Muzeum Okręgowe w Toruniu) s. 312, 348, Piotr Grosz (Galeria Pionova) s. 465, 472, 487, Marek Krzyżanek (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki) s. 414, Andrzej Leszczyński (Muzeum Narodowe
w Gdańsku) s. 238, 251, 264, 266, 268, 280, 291, 323, 324, 328, 341, 369, 374, 376, 390, 398, 421, Adam Oleksiak (Muzeum Narodowe w Warszawie) s. 269, 331, 335, Dominik Pawełczyk (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) s. 403, Arkadiusz Piętak (Muzeum Narodowe w Szczecinie) s. 382, 383, Filip Plewiński (Muzeum Narodowe w Warszawie) s. 318, 337, 379, 404, 416, Jakub Zdanowicz (Olsztyńska Galeria Sztuki) s. 434, 439, 447, 473, 480, 495, 496, 497.

Autorzy zdjęć Władysława Jackiewicza na stronach 6, 7, 14–19, 650:
Bohdan Borowski, Alodia Jackiewicz, Leonida Jackiewicz, Stefan Kraszewski, Witold Węgrzyn, Jacek Zdybel i NN.

Autorzy tekstów i opracowań:
Roman Gajewski, Apollińska strona piękna
Ewa Jackiewicz/Sofia Jackiewicz, Kobiety Jackiewicza
Elżbieta Kal, Tygrys w ludzkim „ciele”. Jackiewicz usque ad mala
Partycja Kołodziejska, Dyplomantki i dyplomanci Profesora
Anna Polańska, Kalendarium
Krzysztof Polkowski, Wstęp
Paulina Szymańska, Wystawy
Wojciech Zmorzyński, W poszukiwaniu uniwersalnej formuły

Patronat | Patronage
Prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku | Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

Redakcja | Edited by
Elżbieta Kal (Uniwersytet Pomorski w Słupsku | Pomeranian University in Słupsk)
Anna Polańska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Academy of Fine Arts in Gdańsk)

Koncepcja merytoryczna | Content concept
Anna Polańska

Tłumaczenie | Translation
Katarzyna Jopek

Korekta | Proofreading
Monika Scharmach
Mariusz Wrona

Opracowanie cyfrowe materiałow | Digital preparation of materials
Patrycja Kołodziejska
Paulina Szymańska

Koncepcja wizualna, projekt graficzny i skład | Visual concept, graphic design and typesetting
Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński | re:design

Wydawca | Publisher
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
asp.gda.pl
wydawnictwo@asp.gda.pl

ISBN 978-83-67720-12-0

Gdańsk 2024

© Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2024

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być przetwarzana bez zgody autorów i wydawcy. | All rights reserved.
No part of the publication may be reproduced without the consent of the authors and publisher.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. | Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage.