Henryk Lula
SZTUKA CERAMIKI

Henryk Lula  SZTUKA CERAMIKI

Henryk Lula; SZTUKA CERAMIKI

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Henryk Lula
SZTUKA CERAMIKI

Profesor Henryk Lula to artysta wyjątkowy. Pełen pasji i miłości do ceramiki, która nieustannie od ponad sześćdziesięciu lat jest polem jego aktywności twórczej. I choć z wykształcenia jest rzeźbiarzem, o czym zaświadcza dyplom ukończenia studiów, to ceramika stała się dla Henryka Luli obszarem ciągłych odkryć i doświadczeń, tym, co określa Profesora jako twórcę. Precyzja działania artysty, uważność techniczna i technologiczna prowadzą do powstania prac wypełnionych wyjątkową siłą przyciągania, dzięki której te eleganckie, dostojne i klarowne w swojej formie dzieła otwierają przed nami wrota złożoności strukturalnej bądź kolorystycznej. Wówczas ta dominująca i precyzyjna forma może być fascynującym pretekstem do spojrzenia wewnątrz, poprowadzenia do bardziej skupionego odbioru. Zaliczam się do grona admiratorów twórczości prof. Henryka Luli, ale jak widać, nie tylko ja, bo wyjątkowość jego prac sprawiła, że wiele z nich stało się ikonami polskiej ceramiki.

Od kilku lat pracownicy Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przygotowują wydawnictwa monograficzne poświęcone artystom, naszym nauczycielom, którzy przez lata budowali kierunek, a później Wydział Rzeźby i jego program, jego siłę i jego charakter. Do tego grona należy bez wątpienia prof. Henryk Lula, który w 1977 roku, przejmując kierownictwo Pracowni Ceramiki, nadał jej bardzo wyrazisty charakter, łączący formę i kolor, i znakomicie dopełnił kształcenie przyszłych rzeźbiarzy i malarzy. Do grona jego wychowanków, a później współpracowników należy dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal prof. ASP, która z dużą uważnością wysłuchała Profesora i wspólnie z nim opracowała przekazywaną w Państwa ręce publikację.

 

prof. Katarzyna Józefowicz
Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

 

Redaktor naukowy

dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal, prof. ASP

Recenzenci naukowi

dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan, prof. ASP

dr hab. Stanisław Brach, prof.ASP

Redakcja i korekta

Daria Majewska

Tłumaczenie

Marzena Beata Guzowska

Opracowanie graficzne

Jacek Zdybel

Autorzy zdjęć

Jacek Zdybel, Witold Węgrzyn, Zygmunt Szymoniak, Tomasz Kwiatkowski, K. Sadowski, A. Podstawka, Ireneusz Lula, Agnieszka Lula

Archiwum

Stefanowicz-Schmidt, Henryka Luli, Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

Wydawca

Wydział Rzeźby i Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Gdańsk 2019