Grzegorz Radecki
malarstwo/painting

Grzegorz Radecki  malarstwo/painting

Grzegorz Radecki; malarstwo/painting

Wydział: Grafika

Grzegorz Radecki
malarstwo/painting

 

Współczesny świat sztuk wizualnych napęczniał od bogactwa przedstawień i wcieleń – od najróżniejszych form istnienia. Sztukę zasiedla dziś wyjątkowa mnogość sprzecznych form energii oraz idei, wynikających głównie z rozległej świadomości współczesnego człowieka, który za plecami ma przebogatą historyczną spuściznę, zwłaszcza tę XX-wieczną – pełną niepokoju i nagłych zwrotów. Od czasu naturalnej śmierci panującego w sztukach pięknych kanonu duch alternatywy – nieodrodne dziecię ducha wolności – unosi się nad sztuką. Duch, który zna prawdy równorzędne. Pewnie dlatego wszelkie teorie i racje, wszelkie wartości, którymi kierują się dziś artyści, dają się relatywizować, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że istota sztuki była i pozostała paradoksalna. I pewnie dlatego tak duży jest kłopot twórców z samookreśleniem się, z wyborem własnej drogi. Ale jako wolne duchy, robią to, w co wierzą. I to jest w porządku. Do przepastnego postmodernistycznego worka sięgamy po inspiracje, by, rozejrzawszy się wokół, przejętą historyczną zawartość przepuścić przez filtr swojego czasu oraz swojej osobowości. Wartości dostępne, a niezużyte warto, a nawet należy przetestować na sobie, bo jeśli uznać, że w sztuce wszystko już było, to przecież nie było nas. To nasza szansa – nasze być lub nie być w sztuce. [...]

Roman Gajewski

Grzegorz Radecki; malarstwo/painting, Sztuka wysoce wizualna


Projekt graficzny oraz DTP | Graphic design, layout and DTP
Sławomir Witkowski

Korekta i redakcja tekstu | Proof-reader
Hanna Negowska

Tłumaczenia angielskie esejów | English essays translation
© Marzena Beata Guzowska

Korekta esejów angielskich | English essays proof-reader
Jeremy Pearman

Zdjęcia | Photographs
Grzegorz Radecki, Bartek Żukowski

Opieka naukowa | Scientific supervision
Sławomir Witkowski

Monografia została zrealizowana w ramach działalności statutowej – badań naukowych – na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku finansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

This monograph was realised within the framework of the study programme embraced by the statute of the Academy of Fine Arts, Faculty of Graphic Art in Gdańsk, financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

ISBN 978-83-66271-52-4

Gdańsk 2020

© Grzegorz Radecki
© Sławomir Witkowski
© Wydział Grafiki ASP Gdańsk