Gniazdo/Nest
Wiedeń/Gdańsk/Getynga

Gniazdo/Nest  Wiedeń/Gdańsk/Getynga

Gniazdo/Nest ; Wiedeń/Gdańsk/Getynga

Gniazdo/Nest
Wiedeń/Gdańsk/Getynga

 

„Gniazdo/NEST” miało trzy odsłony: w Wiedniu, w Gdańsku i w Getyndze. Punktem wyjścia było gniazdo – ambiwalentne, prowokujące, dobre i złe, obojętne i ważne. Zawsze jednak opowiedziane w innym kontekście, w innym czasie, usytuowane w innym miejscu, budowane w nowej sytuacji i przez inne zdarzenia.

katarzyna lewandowska


Redakcja:

Dorota Chilińska, katarzyna lewandowska

Teksty

Agata Araszkiewicz, Dariusz Brzostek, Dorota Chilińska, katarzyna lewandowska, Monika Weychert

Redakcja językowa i korekta

Mariusz Wrona, Anna Polańska, Monika Scharmach

Projekt graficzny i skład

Kompot Studio Magdalena Hamera

 

Wydawcy

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

 

Gdańsk 2019