Gadamera myśl o sztuce

Gadamera myśl o sztuce

Gadamera myśl o sztuce; prof. dr hab. Paweł Dybel

Wydział: Malarstwo

Gadamera myśl o sztuce

prof. dr hab. Paweł Dybel

 

Redaktor prowadzący
prof. Krzysztof Gliszczyński

Recenzenci
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz | Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Iwona Lorenc | Uniwersytet Warszawski

Redakcja i korekta
Iwona Ziętkiewicz

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa

Gdańsk 2014

ISBN 978-83-62759-70-5