Ecce Karol

Ecce Karol

Ecce Karol

Wydział: Grafika

Ecce Karol

Katalog prac artysty-linorytnika Karola Lewalskiego.

 

Nietrudno znaleźć co najmniej kilkanaście rzeczy, w które wielu ludzi święcie wierzy, mimo że rzeczy te faktycznie nie istnieją. Podobnie jest z kolorami, których – cóż za niespodzianka – po prostu nie ma. To, co ludzki umysł odbiera jako kolor, to nic innego jak tylko odpowiedniej długości pasmo, któremu to mózg, na późniejszych etapach przetwarzania nadaje taki czy inny sens. Światło białe (w zależności od struktury powierzchni napotkanego przedmiotu) odbija się w kierunku obserwatora pod postacią fal o różnych długościach. Czyli wszystko, wszystko to złudzenie.

 

 

Redakcja i korekta

Aleksandra Nermer

Projekt graficzny

less.

Zdjęcia

Magdalena Czajka, Karol Lewalski