Design autorski

Design autorski

Design autorski

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Design autorski

Design autorski
Sławomir Fijałkowski, Marta Flisykowska, Jacek Ryń

Sławomir Fijałkowski, Marta Flisykowska, Jacek Ryń (Autorzy monografii)
Sławomir Fijałkowski (Redakcja ilustracji)
Paweł Świderski (Projekt graficzny i skład)

2016

 

W długiej praktyce projektowej gdańskiej ASP, której tradycję dydaktyczną i badawczą ukształtowali projektanci, wzornictwa przemysłowego oraz architekci, design autorski wywalczył sobie własną autonomię stosunkowo niedawno. Mimo dość krótkiej historii szybko stał się zauważalną specyfiką i rozpoznawalną wizytówką Wydziału Architektury i Wzornictwa.