CHARCOAL WĘGIEL
VASYL SAVCHENKO

CHARCOAL WĘGIEL  VASYL SAVCHENKO

CHARCOAL WĘGIEL ; VASYL SAVCHENKO

Wydział: Grafika

CHARCOAL WĘGIEL
VASYL SAVCHENKO

 

„Moment chaosu i konstruktywności, zarówno płynne przejście od jednego do drugiego, jak i obserwacja tego procesu” – to właśnie skłania Vasyla Savchenkę do myślenia w jego twórczości. I choć grafika sama w sobie jest sztuką kontrastu, to współistnienie światła i cienia stało się motywem przewodnim, a właściwie fundamentem jego twórczości. […]

Yevheniia Butsykina
2023


Concept | Koncept
Vasyl Savchenko, Piotr Paluch

Texts | Teksty
Euhenia Butsykina, Anastasiya Lysyuk, Vasyl Savchenko, Aleksander Najda

Editors | Redakcja
Anastasiya Lysyuk (ENG)
Aleksandra Nermer, Aleksander Najda (PL)

Translation | Tłumaczenie
Anastasiya Lysyuk (ENG), Anastasja Cheiz (PL)

Typeface | Typografia
Satoshi, Alpino
(Indian Type Foundry)

Publisher | Wydawca
Academy of Fine Arts in Gdansk | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Cover | Okładka
Vasyl Savchenko

Contacts | Kontakt
www.vasylsavchenko.com

hi@vasylsavchenko.com

@vasyl_savchenko (instagram)

SUPPORT UKRAINE!

Photos | Zdjęcia
S. 25, 26, 28, 30–35, 46–61 (Sofiia Lupul); S. 7–13, 17–23, 37–41 (Magdalena Świerczek); S. 94–95, 108–109, 118–119 (Aleks Budziak | Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA)

Sponsors and patrons of the publication | Sponsorzy i mecenasi wydawnictwa
Department of Culture – Marshal’s Office of Pomeranian Region | Departament Kultury – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Savchenko Foundation | Fundacja Savchenko, Academy of Fine Arts in Gdansk | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Magdalena Kozłowska

Thanks to | Podziękowania dla
Anastasiya Lysyuk, Piotr Paluch, Serhiy Savchenko, Lina Savchenko, Euhenia Butsykina, Anastasja Cheiz, Oliczka Nermer, Aleksander Najda, sity.studio, Stefan (Fakirmistyk), Aleksandra Klemens

The project was co-funded by a cultural scholarship from the Marshal of the Pomeranian Region | Projekt dofinansowany w ramach kulturowego stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

ISBN 978-83-67720-14-4

©2023 Vasyl Savchenko

Gdańsk 2023