Bogdan Wręczycki.
Twórczość inspirowana naturą.

Bogdan Wręczycki.  Twórczość inspirowana naturą.

Bogdan Wręczycki. Twórczość inspirowana naturą.

Wydział: Biblioteka

Bogdan Wręczycki.
Twórczość inspirowana naturą.

Bogdan Wręczycki. Marynistyka.

Wernisaż: 28.11.2022 roku, godz. 18:00
Miejsce: Galeria Wydziału Grafiki przy ul. Chlebnickiej 13/16 w Gdańsku
Wystawa czynna w dniach: 29.11– 9.12.2022 roku, codziennie w godzinach 11:00-18:00

Wydarzenie -> Przejdź do strony


Wystawa w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych organizowana jest z okazji wydania publikacji zadedykowanej życiu i twórczości Bogdana Wręczyckiego (1943-2020), absolwenta i pedagoga Uczelni (byłej PWSSP), z którą artysta był związany w latach 1964-1993. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Władysława Jackiewicza, później pełnił funkcję jego asystenta, a od 1978 roku samodzielnie prowadził Pracownię Podstaw Malarstwa i Rysunku.

Uprawiał przede wszystkim malarstwo sztalugowe, uczestniczył też w monumentalnych realizacjach prac rzeźbiarskich, jak Epitafium – Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku czy Pomnik Walki i Męczeństwa na terenie Muzeum Stutthof, ponadto zajmował się rzemiosłem artystycznym, tworząc prace w srebrze i bursztynie. Wystawa prezentuje marynistyczne wątki w twórczości malarskiej Bogdana Wręczyckiego.

Morze towarzyszyło mu od lat dziecinnych. Ojciec artysty pływał na kutrze rybackim, a on sam uprawiał żeglarstwo jachtowe. Związany był z Wyspą Sobieszewską. Często deklarował, że natura była inspiracją dla jego twórczości, jednak przekształcał ją po swojemu, opowiadał o niej własnym językiem. Przetwarzał w wyobraźni zaobserwowane zjawiska i obiekty, przenosząc na swoje obrazy ich wizje, o których można powiedzieć, że zostały oczyszczone z elementów drugorzędnych lub przypadkowych, sprowadzone do samej esencji widoku, a może raczej przeżycia, które ów widok inspirował.

Na wystawie prezentowane są obrazy Bogdana Wręczyckiego pochodzące z kolekcji prywatnych i namalowane w ostatnich dwóch dekadach. Dopełnieniem jej jest materiał filmowy powstały na podstawie nieemitowanego wcześniej wywiadu z artystą, fotografii dokumentalnych z Archiwum ASP i Rodziny artysty oraz reprodukcji prac nie eksponowanych na wystawie.


Patronat
Prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski, Rektor ASP w Gdańsku

Redakcja
Anna Polańska

Korekta
Monika Scharmach
Mariusz Wrona

Współpraca merytoryczna
Magdalena Godlewska
Iwona Wręczycka

Koncepcja wizualna okładki
Berenika Godlewska

Koncepcja wizualna, projekt graficzny i skład
workshop91.com

Reprodukcje dzieł
Michał Kosma Szczerek
Dariusz Lisowski, s. 86, 94, 131, 132

Przygotowanie materiałów archiwalnych
Piotr Giziński

Materiał ikonograficzny został opracowany na podstawie zbiorów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
Gdańskiego Archipelagu Kultury „Wyspa Skarbów” w Gdańsku Sobieszewie,
Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Muzeum Stutthof w Sztutowie,
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni,
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i kolekcji prywatnych.

Cytaty na przekładkach w wyborze Mariusza Wrony pochodzą z wywiadu Sławomira Zielińskiego przeprowadzonego z Bogdanem Wręczyckim w 2019 r., materiał niepublikowany w zbiorach prywatnych.

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ISBN 978-83-66271-90-6

Gdańsk 2022

© Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być przetwarzana bez zgody autorów i wydawcy.