Archetyp – Świadomość – Miejsce

Archetyp - Świadomość - Miejsce

Archetyp - Świadomość - Miejsce

Wydział: Malarstwo

Archetyp – Świadomość – Miejsce

Archetyp – Świadomość – Miejsce
Projekt artystyczno kulturowy

Jacek Kornacki (Redakcja)

Jacek Kornacki (Redakcja naukowa)
Marzena Beata Guzowska (Redakcja i korekta)
Marzena Beata Guzowska (Tłumaczenie na język angielski)
Regina Olszowy (Tłumaczenie na język niemieck)
Jacek Zdybel (Projekt graficzny i skład)

Fotografie
Roman Grabowiecki, Anna i Krzysztof Jakubowscy, Jacek Kornacki, Krzysztof Stojałowski, Wojciech Stróżyk, Zbigniew Treppa, Grzegorz Zając, Jacek Zdybel
Archiwum artysty

2014

 

Projekt obejmuje wystawy i pokazy o charakterze artystyczno-kulturowym. Celem projektu są działania artystyczne, u podstaw których leży stosunek artysty do MIEJSCA. Miejsca pojmowanego jako pewien obszar kulturowy ale i geograficzno-polityczny, który w swojej przestrzeni zawiera „macierz” czyli ziemię z jej licznymi warstwami i konotacjami mentalnymi, zabytkami kultury materialnej i duchowej. Miejsce, to również świadomość obecności – teraźniejszość. Uważam, że ŚWIADOMOŚĆ spuścizny jaką niesie dane miejsce umożliwia w pełni dojrzałe budowanie nowych wartości artystycznych i kulturowych. Idea projektu obejmuje swoim zasięgiem całe Pomorze.