Anna Kalwajtys
Krawędź

Anna Kalwajtys  Krawędź

Anna Kalwajtys ; Krawędź

Anna Kalwajtys
Krawędź

Anna Kalwajtys KRAWĘDŹ | THE EDGE

 

Performans bez wątpienia jest medium, z którym przez lata doświadczeń się zrosłam, postrzegam więc siebie przede wszystkim jako performerkę. Mam poczucie opanowania medium, jakim jest ciało, i wypracowania własnego języka, w którym czuję się dość swobodnie. Oczywiście mam świadomość, że jest to medium, nad którym można pracować całe życie, przy czym nie chcę bynajmniej wartościować środków wyrazu. Bliskie jest mi przekonanie, że sztuka to obszar nieograniczony żadnym medium. Mam też w sobie dostateczne poczucie wolności, które pozwala mi sięgać po inne formy. Bliska jest mi chociażby sztuka wideo, instalacji czy obiektu. Lubię realizować prace na styku różnych dyscyplin, mam jednak świadomość, że każda z nich wymaga doświadczenia, opanowania, nabrania sprawności. Współcześnie zresztą sztuka performance integruje wiele dziedzin, istnieje niejako poza nimi, przybiera hybrydalne, transdyscyplinarne formy.

Anna Kalwajtys

 

 

Redakcja | Edited by

Maksymilian Wroniszewski

Teksty | Texts

Anna Filipowicz, Joanna Hoffmann-Dietrich, Grzegorz Klamann, Zbigniew Tomasz Kotkiewicz, Katarzyna Lewandowska, Marta Ryczkowska, Maksymilian Wroniszewski

Tłumaczenia | Translations

Joanna Dąbrowska, Katarzyna Podpora

Redakcja językowa i korekta | Proofreading

Maksymilian Wroniszewski

Projekt graficzny i skład | Layout and DTP

Ania Witkowska

Zdjęcia | Photo

Ewa Axelrad, Ewa Bielańczyk, Henry Chan, Noah Ng Fong Chao, Daniela Deutelbaum, Roland von der Emden, Andrzej Grzelak, Ben Jeans Houghton, Ping Hsu, Jaco Idema, Tohar Lev Jacobson, Anna Kalwajtys, Paul Knispel, Bogna Kociumbas, Maja Kopa, Anna Kozłowska, Magdalena Małyjasiak, Mariusz Marchewa Marchlewicz, Andrzej Pawelczyk,  Ignacio Pérez, Michał Popczyk, Karol Prochacki, Megumi Shimizu, Aleks Slota, Dominik Kamil Smużny, Dominik Staniszewski, Tomasz Stram, Andrzej Szysz, Sabina Ścisłowicz, Joanna Tam, Waldemar Tatarczuk, Daisuke Tsukuda, Bernard Wawrzyniewicz, Anna Wybierała, To Yeuk, Bartosz Żukowski

Wydawcy | Publishers

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Academy of Fine Art in Gdańsk

Fundacja Wyspa Progress | Wyspa Progress Foundation

 

Gdańsk 2019