Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Wydział: Malarstwo

Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

Wydział Malarstwa ASP Gdańsk

 

Redakcja:
dr Marek Wrzesiński, Mateusz Pęk

Mateusz Pęk (Projekt graficzny i skład)

Iwona Ziętkiewicz (Korekta)

Materiały fotograficzne: archiwum ASP, archiwum Wydziału Malarstwa, materiały studentów oraz absolwentów

2018