WODA ZIEMIA POWIETRZE
Malarstwo Ścienn

WODA ZIEMIA POWIETRZE  Malarstwo Ścienn

WODA ZIEMIA POWIETRZE Malarstwo Ścienn

Wydział: Malarstwo

WODA ZIEMIA POWIETRZE
Malarstwo Ścienn

Fotografie
Jacek Zdybel, Jan Rogało

Projekt graficzny i skład
Zaio Grzegorz Zając

Teksty
Jolanta Kwaśniewska, prof. Maciej Świeszewski

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier"

ISBN 978-83-66271-95-1

Gdańsk