Tajemniczy Nieznajomi, Szaleni Przyjaciele – Podejrzana Sympatia

Tajemniczy Nieznajomi, Szaleni Przyjaciele – Podejrzana Sympatia

Tajemniczy Nieznajomi, Szaleni Przyjaciele – Podejrzana Sympatia

Wydział: Grafika

Tajemniczy Nieznajomi, Szaleni Przyjaciele – Podejrzana Sympatia

 

Prezentacja prac twórców związanych z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w przestrzeni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku


Tekst kuratorski
Zbigniew Jan Mańkowski
Redakcja
Łukasz Butowski
Korekta
Aleksandra Nermer, Karolina Butowska
Liternictwo okładki
Łukasz Butowski
Projekt graficzny
Adam Kamiński

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kurator wystawy | ASP w Gdańsu
Łukasz Butowski
Kurator wystawy | ASP w Krakowie
Bartłomiej Chwilczyński

Gdańsk 2022

ISBN 978-83-66271-83-8