Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2021

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2021

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2021

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2021

Katalog wydany z okazji XIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2021.

 

Termin wystawy | Exhibition Dates

23 lipca – 28 sierpnia 2022 r. | 23th of July – 28th of August 2022

Wernisaż | Exhibition Opening

22 lipca 2022 | 22nd of July 2022

Zbrojownia Sztuki w Gdańsku, Targ Węglowy 6

 

Opieka organizacyjna, promocja | Organisational assistance, promotion

Halina Malijewska, Marzena Świniarska, Anna Tanaev

Korekta | Adjustments

Iwona Makówka

Komisarz wystawy i autor aranżacji | Exhibition commissioner, arranger

dr inż arch. Paweł Czarzasty

Asystenci komisarza wystawy | Assistants to exhibition commissioner

dr Filip Ignatowicz, Daniel Sobański, Piotr Wyrzykowski, Jakub Zając

Koordynator transportów | Transport coordinator

Karolina Lisiecka

 

Katalog | Catalogue

Marianna Pawłusiów, Rafał Fedusio

Skład, przygotowanie do druku | Typesetting, printing preparation

Marianna Pawłusiów

Identyfikacja wizualna, pozostałe projekty graficzne | Visual identity, other graphic designs

Rafał Fedusio

Opieka artystyczna | Artistic supervision

dr Adam Świerżewski

Tłumaczenia i korekta na język angielski | Translation, adjustments into english

Katarzyna Jopek (str. 2-29)

Pozostałe tłumaczenia dostarczone przez autorów.

Zdjęcia w katalogu | Catalogue photographs

s. 4, 6: Renata Dąbrowska, s. 8: Magdalena Małyjasiak, s. 10: Dawid Linkowski.

Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac.

 

Organizator | Organiser

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr Adam Świerżewski, Prorektor ds. promocji i współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Współpraca | Cooperation

Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

 

Wydawca | Publisher

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury | Co-finansed with funds provided by the Minister of Culture and National Heritage

ISBN 978-83-66271-84-5

 

Gdańsk 2022