Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2020

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2020

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2020

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2020

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2020.

 

Termin wystawy | Exhibition Dates

17 lipca – 20 sierpnia 2021 r. | 17th of July – 20th of August 2021

Wernisaż | Exhibition Opening

16 lipca 2021 | 16th of July 2021

Zbrojownia Sztuki w Gdańsku, Targ Węglowy 6

 

Opieka organizacyjna, promocja | Organisational Assistance, Promotion

Halina Malijewska, Marzena Świniarska, Anna Tanaev

Korekta | Adjustments

Halina Swarcewicz

Komisarz wystawy i autor aranżacji | Exhibition Commissioner, Arranger

prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński

Asystenci komisarza wystawy | Assistants to Exhibition Commissioner

dr Filip Ignatowicz, Magdalena Pela, Daniel Sobański, Jakub Zając

Koordynator transportów | Transport Coordinator

Patrycja Ossolińska

 

Projekty graficzne | Graphic Designs

katalog, zaproszenie, przygotowanie do druku | catalogue, invitation, printing preparation:

Stefan Stefaniszyn

pozostałe projekty | other projects:

Rafał Fedusio

Tłumaczenia i korekta na język angielski | Translation, Adjustments into English

Katarzyna Jopek

Zdjęcia w katalogu | Catalogue Photographs

s. 6, 4: Renata Dąbrowska, s. 10: Dawid Linkowski, s. 8: Magdalena Małyjasiak.

Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac.

 

Organizator | Organiser

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr Adam Świerżewski, Prorektor ds. promocji i współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Współpraca | Cooperation

Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

 

Wydawca | Publisher

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury | Co-finansed with funds provided by the Minister of Culture, National Heritage and Sport

ISBN 978-83-65366-76-4

 

Gdańsk 2021