Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018.

ASP w Gdańsku | Zbrojownia Sztuki w Gdańsku

Termin wystawy: 4 sierpnia – 9 września 2018
Wernisaż: 3 sierpnia 2018

 

Opieka organizacyjna, promocja
Anna Tanaev, Marzena Świniarska

Komisarz wystawy i autor aranżacji
dr hab. Przemysław Łopaciński

Asystenci komisarza wystawy
Filip Ignatowicz, dr Sylwia Jakubowska-Szycik, Magdalena Pela, Jakub Zając

Koordynatorzy wystawy
Agata Kruszczyńska, Stefan Stefaniszyn

 

Iwona Makówka (Korekta)
Katarzyna Jopek (Tłumaczenie na angielski)

Projekty graficzne
logotyp, katalog, zaproszenie i przygotowanie do druku
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

Pozostałe projekty
Piotr Paluch, Stefan Stefaniszyn

Zdjęcia w katalogu
str. 12-13, 24, 76-77 i 78: Bartosz Żukowski
Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac

 

2018