Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016.

Termin wystawy: 23 lipca – 31 sierpnia 2016
Wernisaż: 22 lipca 2016

 

Opieka organizacyjna, promocja
Anna Tanaev, Agnieszka Drączkowska

Marcin Januszewski (Korekta katalogu)

Koordynator wystawy i autor aranżacji
prof. Aleksander Widyński

Asystenci koordynatora wystawy
dr Małgorzata Wiśniewska, dr Marcin Plichta, mgr Jakub Zając, mgr Karol Lewalski, dr Sławomir Lipnicki

Projekt graficzny
logotyp, katalog, zaproszenia, plakat, baner, materiały promocyjne i przygotowanie do druku
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

Karolina Berezowska (Tłumaczenie na jęz. angielski)

Zdjęcia w katalogu
str. 16-17, 20-21, 89, 90-91: Bartosz Żukowski,
Pozostałe fotografie dostarczone przez autorów prac.

2016