Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014.

Termin wystawy: 18 lipca – 10 sierpnia 2014

 

Marek Kraska (Koordynacja materiałów katalogowych)

Wiktoria Bieżuńska (Korekta)

Koordynator wystawy i autor aranżacji
prof. Aleksander Widyński

Zespół w składzie
dr Tomasz Sobisz, mgr Marcin Plichta, dr Anna Reinert, dr Akradiusz Sylwestrowicz, dr Anita Wasik, mgr Maciej Bychowski

Projekt graficzny
logotyp, katalog, zaproszenia, plakat, baner, materiały promocyjne i przygotowanie do druku:
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

mgr Karolina Berezowska (Tłumaczenie na angielski)

Zdjęcia w katalogu
dokumentacja edycji 2013: Michał Rumas
dokumentacja dyplomu Małgorzaty Kalinowskiej: Bartosz Żukowski
Pozostałe: materiały własne autorów prac

2014