Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2013.

Termin wystawy: 19 lipca – 11 sierpnia 2013

 

Opieka administracyjna, organizacyjna i korekta
mgr Jarosław Wasielewski

Koordynator wystawy i autor aranżacji
dr hab. Aleksander Widyński, prof. ASP

Zespół w składzie
dr Aleksandra Jadczuk, dr Dariusz Sitek, dr Marek Wrzesiński, mgr Aleksandra Prusinowska, mgr Dominik Włodarek.

Projekt graficzny
logotyp, katalog, zaproszenia, plakat, baner, materiały promocyjne, i przygotowanie do druku:
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP

mgr Karolina Berezowska (Tłumaczenie na język angielski)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2013