Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011

Katalog wydany z okazji wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2011.

Termin wystawy: od 22 lipca do 18 sierpnia 2011r.

 

Magdalena Godlewska (Koordynator wystawy)

Aranżacja wystawy
prof. Roman Gajewski, dr Magdalena Hanysz-Stefańska, dr Przemysław Łopaciński, mgr Ada Majdzińska

Projekt graficzny
Projekt logotypu, plakat, materiały promocyjne, katalog i przygotowanie do druku:
Jacek Miler prof. ASP

Magdalena Godlewska (Korekta)

Zdjęcia w katalogu: dostarczone przez autorów prac

2011