Mosty ku niepodległości
Bridges to Independence

Mosty ku niepodległości  Bridges to Independence

Mosty ku niepodległości | Bridges to Independence

Mosty ku niepodległości
Bridges to Independence

Bridges to Independence

Polish Modern Art in the Centennial Anniversary of the Restoration of Poland’s Independence

Mosty ku niepodległości

Polska sztuka współczesna w stulecie odzyskania niepodległości

 

Brussels – Gdańsk 2018

 

Szanowni Państwo,

na wstępie wypada mi wspomnieć, że pomysłodawcą wystawy „Mosty ku niepodległości. Polska sztuka współczesna w stulecie odzyskania niepodległości” jest Pani Poseł Anna Fotyga, której dziękuję za zaufanie i powierzenie mi roli kuratora tego przedsięwzięcia. Jest dla mnie zaszczytem, że mogłem uczestniczyć w przygotowaniu ekspozycji o tak dużym znaczeniu.

To nie przypadek, że tak ważny temat, jakim jest polska niepodległość, ukazany został poprzez prezentację prac artystów związanych z polskim Pomorzem. Właśnie tutaj od początku lat siedemdziesiątych xx wieku wolność wyrażała się poprzez strajki robotników, bunty młodzieży, poświęcenie ludzi, mające na celu przywrócić pełną niepodległość naszemu państwu. To przestrzenie gdyńskich i gdańskich stoczni stały się miejscem, w którym narodziła się „Solidarność”. Ten ruch związkowy zapoczątkował wyzwolenie nie tylko Polski, ale i dużej części Europy z ustroju komunistycznego.

Rozgrywające się tu wydarzenia okazały się także ważną inspiracją dla twórczości prezentowanych na wystawie artystów.

Kiedy otrzymałem propozycję zorganizowania wystawy, pierwszymi dziełami, o których pomyślałem, były prace Maksymiliana Kasprowicza uwieczniające tragedię Grudnia ’70. Artysta użył oryginalnych rękawic stoczniowców, co nadało jego kolażom wyjątkowej dosłowności, dosadności, a jednocześnie symboliczności przekazu. Są to najbardziej poruszające dzieła dotyczące krwawych wydarzeń tamtego okresu. To one stały się fundamentem całej ekspozycji.

Na wystawie oprócz Maksymiliana Kasprowicza znajdziemy prace dziewięciu twórców – Teresy Pągowskiej, Iwony Zając, Henryka Cześnika, Macieja Świeszewskiego, Józefa Czerniawskiego, Krzysztofa Wróblewskiego, Michała Szlagi, Piotra Uklańskiego i Arkadiusza Sylwestrowicza. Dużo by o nich mówić, ale nie o to chodzi. Wystarczy wspomnieć, że są artystami znaczącymi, dla których historia, dzieje ojczyzny nie są obojętne. Przedstawione prace bez żadnych wątpliwości to potwierdzają.

Arkadiusz Sylwestrowicz | Kurator wystawy

 

 

Factual editor, coordinator | Redakcja merytoryczna, koordynacja

Adam Kamiński

Proofreader | Korekta

Emilia Kapłan

Translation | Tłumaczenie

Paweł Gładysz

Photos by | Fotografie

Leszek Żurek

Andrzej Z. Leszczyński | Muzeum Narodowe w Gdańsku

 

© ECR Group in the European Parliament | Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy; Grupa w Parlamencie Europejskim

© Academy of Fine Arts in Gdańsk | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

© National Museum in Gdańsk | Narodowe Muzeum w Gdańsku

 

2018