Monografia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki 2012/13

Monografia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki 2012/13

Monografia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki 2012/13

Wydział: Grafika

Monografia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki 2012/13

Monografia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki
Najlepsze Dyplomy Magisterskie 2012/2013

Jacek Staniszewski (redaktor naukowy)
Agata Królak (projekt graficzny i skład)
Hanna Negowska (korekta)

2014