Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2021

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2021

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2021

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2021

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2021 Young Painters in Gdańsk 2021 Graduates

 

Izabela Benert | Aleksandra Chilińska | Patrycja Folatko–Karczmarczyk
Paulina Grosz | Michalina Gurazda | Łukasz Gużel | Ewelina Jakubowska
Filip Kampka | Paula Kmita | Anna Kwiatkowska | Dominika Leśniak
Malwina Malinowska | Justyna Molska–Dobrzańska | Aleksandra Pruciak
Anna Szmuda | Alicja Topolska | Julia Tymańska | Elena Vertikova
Jakub Wasilewski | Dorota Wójcik

 

W 2021 roku studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z sukcesem ukończyło dwudziestu dyplomantów i dyplomantek. Tym samym rozpoczynają oni samodzielną drogę twórczą i pracę w pięknym, nietuzinkowym, często pełnym niespodzianek zawodzie artysty. Poniższa publikacja ma na celu zaprezentowanie szerszej publiczności efektów pracy młodych twórców i twórczyń ich postaw, zainteresowań, być może ambicji. Dokumentacji fotograficznej każdej prezentacji dyplomowej towarzyszą recenzje napisane przez pracowników naukowych wydziału, będących jednocześnie czynnymi artystami. Przedłożyli oni teksty, które w założeniu niniejszego katalogu mają na celu przybliżenie głównych założeń przedstawianych dzieł. Wypowiedzi recenzentów są niezbędnym elementem procesu uzyskania przez młodych adeptów sztuki dyplomu ukończenia uczelni. Ich publikacja, towarzysząca dokumentacji fotograficznej, jest zatem tym bardziej uprawniona.


Redakcja | Edited by
dr Daniel Cybulski, dr Mateusz Pęk

Tłumaczenia | Translated by
Piotr Andrzejewski

Korekta | Proofreading by
Iwona Ziętkiewicz, Gabriela Krętosz

Projekt graficzny i skład | Design and typesetting by
dr Mateusz Pęk

Fotografie | Photographs by
Bartosz Żukowski i archiwum artystów

Wydawca | Published by
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa
The Academy of Fine Arts in Gdańsk | Faculty of Painting

Dziekan | Dean | dr hab. Marek Wrzesiński
e-mail: marek.wrzesinski@asp.gda.pl
Prodziekan ds. studenckich | Vice-Dean for Student Affairs | dr hab. Aleksandra Jadczuk
e-mail: aleksandra.jadczuk@asp.gda.pl

Wydawnictwo współfinansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego.

ISBN 978-83-67720-09-0

Gdańsk 2021