Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2020

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2020

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2020

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2020

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2020 Young Painters in Gdańsk 2020 Graduates

 

Patrycja Cichosz | Inga Cierlikowska | Benjamin Cierniak
Michał Garnowski | Aleksandra Hewelt | Karolina Klimczuk
Maria Kłos | Aleksandra Kołwzan-Garczyńska | Kaja Kumor
Adrianna Leszczyńska | Ewa Staśkiewiecz | Szczepański Maciej
Kinga Ślęzak | Zuzanna Śmigielska | Małgorzata Tęgowska

 

Katalog Młode Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2020 to kolejna, trzynasta edycja publikacji zawierającej prace dyplomowe absolwentów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dokumentacji dzieł powstałych pod okiem doświadczonych pedagogów i jednocześnie czynnych artystów, towarzyszą recenzje samych dyplomów, które mogą wnosić głębsze spojrzenie w postawy opuszczających mury uczelni młodych artystów i artystek.


Redakcja | Edited by
dr Daniel Cybulski, dr Mateusz Pęk

Tłumaczenia | Translated by
Piotr Andrzejewski

Korekta | Proofreading by
Iwona Ziętkiewicz

Projekt graficzny i skład | Design and typesetting by
dr Mateusz Pęk

Fotografie | Photographs by
Bartosz Żukowski i archiwum artystów

Wydawca | Published by
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa
The Academy of Fine Arts in Gdańsk | Faculty of Painting

Dziekan | Dean | dr hab. Jacek Kornacki (2016-2020)
e–mail: jacek.kornacki@asp.gda.pl
Dziekan | Dean | dr hab. Marek Wrzesiński (2020-)
e-mail: marek.wrzesinski@asp.gda.pl
Prodziekan ds. studenckich | Vice-Dean for Student Affairs | dr hab. Aleksandra Jadczuk (2016-)
e-mail: aleksandra.jadczuk@asp.gda.pl

Wydawnictwo współfinansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego.

ISBN 978-83-67720-08-3

Gdańsk 202o