Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2013

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku
Dyplomy 2013

Aleksander Bajger / Anna Białecka / Daniel Cybulski
Monika Filipek / Marta Grabicka / Anna Jarmołowska
Aleksandra Kotarska / Michał Łagowski / Aleksandra Maksjan
Joanna Mularska / Krzysztof Nowicki / Wojciech Olszówka
Maciej Pytlak / Łukasz Ratajczyk / Anna Wrona

 

Redakcja katalogu: Krzysztof Polkowski, Iwona Ziętkiewicz
Karolina Koriat (Tłumaczenia)
Iwona Ziętkiewicz (Korekta)
Mariusz Waras (Projekt graficzny i skład)
Archiwum artystów (Fotografie)

2013