Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2011

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2011

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2011

Wydział: Malarstwo

Młode Malarstwo w Gdańsku, Dyplomy 2011

Młode Malarstwo w Gdańsku
Dyplomy 2011

 

Martyna Grzeszczak
Dominika Hofman
Marta Kapuścik
Natalia Kozieł
Piotr Makowski
Marta Papierowska
Magdalena Piotrowska
Józefina Piotrowska-Szukalska
Sergiusz Powałka
Grażyna Rigall
Marcin Różański
Adam Sikorski
Szymon Szyszko
Agata Wojcieszkiewicz
Emilia Wojszel
Wypych Anna
Jan Zyśk

 

Krzysztof Gliszczyński (Redakcja katalogu)
Monika Weber (Koordynator projektu)
Krzysztof Gliszczyński, Przemek Łopaciński (Kuratorzy wystawy)
Iwona Ziętkiewicz (Korekta)
Mariusz Waras (Projekt graficzny)

Fotografie: Jacek Zdybel, Anna Okońska, archiwum ASP

2011