Miasto kreatywne. Gdańsk

Miasto kreatywne. Gdańsk

Miasto kreatywne. Gdańsk

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Miasto kreatywne. Gdańsk

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 2

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” to nowy cykl wydawniczy opisujący interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, których celem i wyróżnikiem jest wywieranie jak najszerzej rozumianego pozytywnego wpływu na kształt i jakość otoczenia w jakim żyjemy. Nasze podejście do tworzenia projektów zostało zainspirowane metodami wykorzystywanymi w sektorze kreatywnym i zaadaptowanymi do stworzenia własnej Metody „4T – talent, tolerance, technology, time”.

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 1 – "Kolory Czarnej Wody" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 3 – "Lokalność dużego miasta" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 4 – "Klimatyczne dzielnice. Gdynia" – PRZEJDŹ


Kierownik projektu i redaktor naukowy:
dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

Recenzenci wydawniczy:
prof. dr hab. Bogumiła Jung, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Magdalena Pińczyńska, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Redakcja i tłumaczenia tekstów:
Katarzyna Jopek

Projekt graficzny i skład:
Stefan Stefaniszyn

Indeks fotografii:
Wszystkie użyte w publikacji zdjęcia pochodzą z archiwum ASP, serwisów prasowych bądź są własnością autorów reprodukowanych projektów.

Autor zdjęć na stronach: 53, 60, 61, 82, 83, 95, 107, 118, 119, 125, 141, 158, 159, 174, 175, 179, 181, 187, 197, 196, 216, 217, 236, 237, 248, 249, 266, 267, 277, 285, 299, 298, 310, 311, 320, 321, 322, 323 – Tomasz Kwiatkowski
Autor zdjęć na stronach: 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 – Marcin Kasprowicz

Wydawca:
Wydział Architektury i Wzornictwa; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
www.asp.gda.pl, www.aiw.asp.gda.pl

Książkę opracowano dzięki dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji programu badawczego „CREATIVE CITY_Gdańsk 2019”.

ISBN: 978-83-66271-34-0

 

Gdańsk 2020