Lokalność dużego miasta

Lokalność dużego miasta

Lokalność dużego miasta

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Lokalność dużego miasta

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 3

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” to nowy cykl wydawniczy opisujący interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, których celem i wyróżnikiem jest wywieranie jak najszerzej rozumianego pozytywnego wpływu na kształt i jakość otoczenia w jakim żyjemy. Nasze podejście do tworzenia projektów zostało zainspirowane metodami wykorzystywanymi w sektorze kreatywnym i zaadaptowanymi do stworzenia własnej Metody „4T – talent, tolerance, technology, time”.

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 1 – "Kolory Czarnej Wody" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 2 – "Miasto kreatywne. Gdańsk" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 4 – "Klimatyczne dzielnice. Gdynia" – PRZEJDŹ


Kierownik projektu i redaktor naukowy:
dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

Recenzenci wydawniczy:
prof. dr hab. Halina Kościukiewicz
prof. dr hab. Bartosz Jakubnicki

Redakcja i tłumaczenia tekstów:
Katarzyna Jopek

Projekt graficzny i skład:
mgr Stefan Stefaniszyn

Indeks fotografii:

Wszystkie użyte w publikacji zdjęcia pochodzą z archiwum ASP, serwisów prasowych bądź są własnością autorów reprodukowanych projektów.
Autor zdjęć na stronach: 195, 209, 211, 239, 255, 265, 317 – Iwona Dzierżko-Bukal
Autor zdjęć na stronach: 31, 77, 123, 137, 153, 269 – Marek Jóźwicki

Wydawca:
Wydział Architektury i Wzornictwa; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
www.asp.gda.pl, www.aiw.asp.gda.pl

Książkę opracowano dzięki dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji programu badawczego „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 3”.

ISBN: 978-83-66271-54-8

 

Gdańsk 2021