Kolory Czarnej Wody

Kolory Czarnej Wody

Kolory Czarnej Wody

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Kolory Czarnej Wody

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 1

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” rozpoczyna nowy cykl wydawniczy opisujący interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, których celem i wyróżnikiem jest wywieranie jak najszerzej rozumianego pozytywnego wpływu na kształt i jakość otoczenia w jakim żyjemy. Nasze podejście do tworzenia projektów zostało zainspirowane metodami wykorzystywanymi w sektorze kreatywnym i zaadaptowanymi do stworzenia własnej Metody „4T – talent, tolerance, technology, time”.

Pierwszym projektem wdrażającym, a zarazem testującym, Metodę „4T” jest koncepcja przekształcenia przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie (to bardzo młode, małe miasto, położone w województwie pomorskim), nad którą pracowaliśmy w roku akademickim 2017/18. Projekt realizowany był na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechniką Gdańską i Gminą Czarna Woda.
Nad projektem pracował zespół, w skład którego weszły pracownie ze wszystkich wydziałów ASP: Animacja Kultury, Pracownia Projektowania Ergonomicznego, Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni, Pracownia Projektowania Produktu Przemysłowego, Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Pracownia Sztuki Włókna i Pracownia Architektury Pasywnej (obecnie Interdyscyplinarna Pracownia Architektury) oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej WETI PG.
Projekt „Kolory Czarnej Wody” był tak eksperymentem artystycznym, jak i próbą nawiązania dialogu między mieszkańcami, władzą, artystami i animatorami kultury. Efekty naszych działań wydają się na tyle interesujące i inspirujące, że zdecydowaliśmy się stosować tę samą metodę w kolejnych przedsięwzięciach.
Rezultaty ukończonego pierwszego projektu zostały zebrane w formie Katalogu Artystyczno-Badawczego ASP „4T” nr 1 pn. „Kolory Czarnej Wody”.

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 2 – "Miasto kreatywne. Gdańsk" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 3 – "Lokalność dużego miasta" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 4 – "Klimatyczne dzielnice. Gdynia" – PRZEJDŹ


Kierownik projektu i redaktor naukowy:
dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

Recenzenci wydawniczy:
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Ewa Pawluczuk, Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Redakcja i tłumaczenia tekstów:
Katarzyna Jopek

Projekt graficzny i skład:
Stefan Stefaniszyn

Indeks fotografii:
Wszystkie użyte w publikacji zdjęcia pochodzą z archiwum ASP, serwisów prasowych bądź są własnością autorów reprodukowanych projektów.

Autor zdjęć na stronach: 8, 12, 15, 18, 19, 39, 94, 106, 114, 130, 144, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 171 – Paweł Rybacki
Autor zdjęć na stronach: 45 – Paweł Tarnowski
Autor zdjęć na stronach: 49, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 149 – Tomasz Kwiatkowski

Wydawca:
Wydział Architektury i Wzornictwa; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
www.asp.gda.pl, www.aiw.asp.gda.pl

Książkę opracowano dzięki dotacji podmiotowej na finansowanie podstawowej działalności statutowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji programu badawczego „Slow City. Projekt studialny kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie”.

ISBN: 978-83-66271-02-9

 

Gdańsk 2019