Klimatyczne dzielnice. Gdynia

Klimatyczne dzielnice. Gdynia

Klimatyczne dzielnice. Gdynia

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Klimatyczne dzielnice. Gdynia

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 4

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” to nowy cykl wydawniczy opisujący interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, których celem i wyróżnikiem jest wywieranie jak najszerzej rozumianego pozytywnego wpływu na kształt i jakość otoczenia w jakim żyjemy. Nasze podejście do tworzenia projektów zostało zainspirowane metodami wykorzystywanymi w sektorze kreatywnym i zaadaptowanymi do stworzenia własnej Metody „4T – talent, tolerance, technology, time”.

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 1 – "Kolory Czarnej Wody" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 2 – "Miasto kreatywne. Gdańsk" – PRZEJDŹ

Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 3 – "Lokalność dużego miasta" – PRZEJDŹ


Kierownik projektu i redaktor naukowy:
dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal

Recenzenci wydawniczy:
prof. Elżbieta Wernio
prof. Przemysław Krajewski

Redakcja i tłumaczenia tekstów:
Katarzyna Jopek

Projekt graficzny i skład:
Stefan Stefaniszyn

Indeks fotografii:

Wszystkie użyte w publikacji zdjęcia pochodzą z archiwum ASP, serwisów prasowych bądź są własnością autorów reprodukowanych projektów.

Wydawca:
Wydział Architektury i Wzornictwa; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
www.asp.gda.pl, www.aiw.asp.gda.pl

Książkę opracowano dzięki dotacji podmiotowej na finansowanie badań naukowych, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji programu badawczego „Klimatyczne dzielnice. Katalog Artystyczno-Badawczy ASP „4T” nr 4”.

ISBN: 978-83-66271-69-2

 

Gdańsk 2022