Edward Sitek

Edward Sitek

Edward Sitek

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Edward Sitek

Edward Sitek

 

Zespół redakcyjny
dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz prof. ASP
prof. Wojciech Sęczawa
dr Dariusz Sitek

dr Dariusz Sitek (Redakcja naukowa)

Opracowanie
Kalendarium – dr Dariusz Sitek
Katalog prac – dr Dariusz Sitek
Opracowanie Graficzne
prof. Cezary Paszkowski

Autorzy zdjęć
Edward Sitek, Witold Węgrzyn, Cezary Paszkowski, Grzegorz Nosorowski, Ryszard Petrajtis, Andrzej Leszczyński, Peter Stajkowsky, Marek Zarzecki, Jan Gaworski, Jacek Kiciński, Bartosz Żukowski, Maria Sitek, Dariusz Sitek, archiwum ASP w Gdańsku.

Łukasz Mojsak (Tłumaczenie na język angielski)
Barbara Szwankowska (Redakcja i korekta tekstów)

2015

 

„W twórczości profesora Edwarda Sitka głównym przedmiotem obserwacji i refleksji jest człowiek – potwierdza się to również w jego kontaktach z przyjaciółmi, rzeźbiarzami, malarzami i studentami. Ta ciekawość ludzi i poszukiwanie właściwej formy do ich scharakteryzowania niejednokrotnie ujawnia się w tekście, recenzji, zapomnianym już wierszu. [...]”

prof. Ludmiła Ostrogórska,

Gdańsk, wrzesień 2015