100 × PROPAGANDA

100 × PROPAGANDA

100 × PROPAGANDA

Wydział: Grafika

100 × PROPAGANDA

Katalog wystawy 100×PROPAGANDA

Pierwsza edycja wystawy miała miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
7-23 listopada 2018 roku

Druga edycja wystawy miała miejsce w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
12-28 lutego 2020 roku


Projekt wystawy
Adam Świerżewski

Recenzenci Katalogu
dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego | Dyrektor Instytutu Sztuk Plastycznych
dr hab. Anna Sielska | Pracownia Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach | Prezeska Fundacji Kultura Obrazu

Redakcja
Aleksander Baliński

Projekt graficzny i skład
Emilia Wernicka

Fotografie plakatów
Emilia Wernicka

Tłumaczenia
Anna Moroz-Darska

Wydawcy
© Copyright by Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Gdańsk 2020
© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki, Gdańsk 2020
© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2020


Patronat Honorowy
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Rektor ASP we Wrocławiu prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kielan
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk

Katalog wystawy 100×PROPAGANDA dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Wrocław 2020