Sztuka i Dokumentacja |nr 9| 2013

Sztuka i Dokumentacja |nr 9| 2013

Sztuka i Dokumentacja nr 9 | 2013

Sztuka i Dokumentacja |nr 9| 2013

Co w numerze:

5 Festiwal Sztuka i Dokumentacja

 • Anka LEŚNIAK, "Sztuka dla dokumentacji – dokumentacja dla sztuki."
 • Anka LEŚNIAK, Kim HanByul, "Imię Ojca? Imię Matki! – wystawa polsko-koreańska."

5th Art and Documentation Festival

 • Anka LEŚNIAK, "Art for Documentation – Documentation for Art."
 • Anka LEŚNIAK, Kim HanByul, "Name of the Father? Name of the Mother! – Polish-Korean exhibition."

XV Międzynarodowy Festiwal Sztuki InterAkcje

 • Małgorzata KAŹMIERCZAK, "Sztuka performance tu i teraz."

XV th International Art Festival InterActkion

 • Małgorzata KAŹMIERCZAK, "Performance Art Here and Now."

BADANIA/ RESEARCH

Performance i powtórzenie / Performance and Repetition

red./ed. by Tomasz ZAŁUSKI

 • Tomasz ZAŁUSKI, "Powtórzenie i krytyczny dyskurs o sztuce performance." / "Repetition and the Critical Discourse on Performance Art"
 • Ewa WÓJTOWICZ, "Re-praktyki sztuki performance – dokumentacja, remediacja, dystrybucja sieciowa." / "Re-practices in Performance Art – Documentation, Remediation and Networked Distribution."
 • Katarzyna BOJARSKA, "Przeżyć raz jeszcze: Performance, pamięć, trauma." / "To Live in Repetition: Performance, Memory and Trauma."
  Bibliografia / Bibliography

***

 • Kazimierz PIOTROWSKI, "O znaczeniu, sensie i gramatyce indeksowania." / "On Reference, Sense, and Indexing Grammar." / Bibliografia / Bibliography
 • Karolina RAJNA, "Asamblaż z lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku w polskich kolekcjach muzealnych. Problem dokumentacji." / "Assemblages of the 1960s in Polish Museum Collections. The Problem of Documentation." / Bibliografia / Bibliography
 • Anna RACZYNSKI, "Sztuka ruchomego obrazu i dźwięku: rozszerzona praktyka dokumentalna w sztuce współczesnej." / "The Moving Image: Expanded Documentary Practice in Contemporary Art." / Bibliografia / Bibliography

English summaries

ESSAY IN ENGLISH

 • Anna RACZYNSKI, "The Moving Image: Expanded Documentary Practice in Contemporary Art." / Bibliography

VARIA

 • Manfred BATOR, "Obraz czyli widzenie i myślenie z wyobraźni. O książce Romana Konika Między przedmiotem a przedstawieniem."
 • Bogusław JASIŃSKI, "Rejestrować czy kreować? Próba filozoficznej refleksji nad zagadnieniem dokumentacji w sztuce współczesnej."

GALERIA IM. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY

 • Astrid Jahns, Lilo Nein, J.M. Szczurek, Ewa Michalska