Sztuka i Dokumentacja |nr 7| 2012

Sztuka i Dokumentacja |nr 7| 2012

Sztuka i Dokumentacja nr 7 | 2012

Sztuka i Dokumentacja |nr 7| 2012

Co w numerze:

1. EPHEMERAL FIXED. EPHEMERAL ART – HISTORY DOCUMENTED

 • Sztuka efemeryczna w krajach Wyszehradu – praktyka i refleksja teoretyczna / Ephemeral Art in Visegrad Countries – Practice and Theoretical Reflection

Wstęp / Foreword

 • Łukasz GUZEK, "Ruch galeryjny w Polsce. Zarys historyczny. Od lat sześćdziesiątych poprzez galerie konceptualne lat siedemdziesiątych po ich konsekwencje w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych." / "The Art Gallery Movement in Poland. A Historical Outline. From the Sixties, Through the Conceptual Galleries of the Seventies, Until Their Consequences in the Eighties and the Nineties."
 • Katalin BALAZS, "Sztuka efemeryczna i kontrkultura. Na przykładzie wybranych zjawisk z węgierskiej historii instytucji kultury." / "Ephemeral Art and Counterculture. An Example of Selected Cases from the History of Art Institutions in Hungary."
 • Tomás POSPISZYL, "Artist Run Initiatives (ARI) – cechy ogólne i analiza wybranych przykładów historycznych w Czechosłowacji i Republice Czeskiej." /"Artist Run Initiatives (ARI) – the General Features and the Analysis of Selected Historical Examples in Czechoslovakia and the Czech Republic."
 • Jozef CSERES, "Czar wahania się pomiędzy tym, co wirtualne, a tym, co możliwe. Sztuka efemeryczna we współczesnej estetyce i myśli o sztuce na przykładzie wybranych prac współczesnych artystów słowackich." / "The Attraction of Hesitating Between the Virtual and the Possible. Ephemeral Art in Contemporary Aesthetics and Thoughts on Art with the Example of Selected Artworks by Contemporary Slovakian Artists."
 • English summaries
 • Bibliografia / Bibliography

2. CZYM BYŁA / JEST KULTURA ZRZUTY? / WHAT WAS / HAS BEEN THE PITCH-IN CULTURE?

 • Adam SOBOTA, "Kultura Zrzuty, suplement do tematu." / "The Pitch-In Culture – an Annex."
 • Grzegorz DZIAMSKI, "Kultura Zrzuty trzydzieści lat później" / "The Pitch-In Culture Thirty Years Later"
 • Wojciech CIESIELSKI, "Sztuka w pociągu relacji Łódź – Koszalin." / "Art on the Train from Łódź to Koszalin and Back."
 • ŚWIADECTWA / TESTIMONIES: Włodzimierz ADAMIAK, Tomasz SNOPKIEWICZ, Jacek JÓŹWIAK, Piotr ZARĘBSKI, Janusz POŁOM, Jacek KASPRZYCKI, Zdzisław PACHOLSKI.
 • English summaries
 • Bibliografia / Bibliography

3. 4 FESTIWAL SZTUKA I DOKUMENTACJA / 4TH ART AND DOCUMENTATION FESTIVAL

 • Anka Leśniak, "Dokumentacja sztuki / Sztuka Dokumentowania."
 • Anka Leśniak, "Przesunięcie w czasie i przestrzeni. Articulate Project Space w Łodzi."
 • Eliza Gaust, "Jesteśmy cholernie grzeczne..."

4. INTERAKCJE 2012 – Artists' Statements