Sztuka i Dokumentacja |nr 4| 2011

Sztuka i Dokumentacja |nr 4| 2011

Sztuka i Dokumentacja nr 4 | 2011

Sztuka i Dokumentacja |nr 4| 2011

Co w numerze:

CZĘŚĆ 01 / PART 01
BADANIA / RESEARCH

 • [PRZEKŁAD / TRANSLATION] Isabelle SCHWARZ, "Galeria Wymiany." /"Exchange Gallery or: Galeria Wymiany."
 • English Summary
 • Łukasz GUZEK, "Najbardziej radykalne postawy w ruchu galerii konceptualnych lat siedemdziesiątych. Galeria 80x140 Jerzego Trelińskiego i galeria A4 Andrzeja Pierzgalskiego." / "The most radical attitudes within the movement of "conceptual galleries" in the 70s. Jerzy Treliński's Gallery 80x140 and Andrzej Pierzgalski's Gallery A4."
 • English Summary

RE – CZYLI O KONSERWACJI SZTUKI EFEMERYCZNEJ / RE – THE PRESERVATION OF EPHEMERAL ART

 • Monika JADZIŃSKA, "Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej." / "The role of documentation in the process of preservation and conservation of contemporary art."
 • English Summary

CZĘŚĆ 02 / PART 02
OTWARTE ARCHIWUM / OPEN ARCHIVE

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO / THE HISTORY OF ARTIST RUN GALLERIES

 • Łukasz GUZEK, "Galeria 80x140 i Galeria A4 – kalendarium." / "80x140 Gallery and A4 Galery – timeline."
 • Karolina JABŁOŃSKA, "Muzeum Artystów – kalendarium." / "Artists' Museum – timeline."
 • Maciej CHOLEWIŃSKI, "Konstrukcja w Procesie & Muzeum Artystów." / "Construction in Process & Artists' Museum."

MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE / MY PERFORMANCE ART DEFINITION

 • Grupa Restauracja Europa / ZARĘBSKI, Krzysztof

CZĘŚĆ 03 / PART 03
NA BIEŻĄCO / CURRENTLY

KSIĄŻKI / BOOKS

 • Karolina JABŁOŃSKA, "Komedia sublimacji – współczesna sztuka amerykańska w książce Anny Markowskiej." / "Komedia sublimacji – American Contemporary Art in the Anna Markowska's book."

WYDARZENIA / EVENTS

 • 3 Festiwal Sztuka i Dokumentacja / 3th Art and Documentation Festival
 • INTERAKCJE – Międzynarodowy Festiwal Sztuki / Interaction – The International Festival of Action Art
 • Jan Piekarczyk In Memoriam