Sztuka i Dokumentacja |nr 3| 2010

Sztuka i Dokumentacja |nr 3| 2010

Sztuka i Dokumentacja nr 3 | 2010

Sztuka i Dokumentacja |nr 3| 2010

Co w numerze:

CZĘŚĆ 01 / PART 01
BADANIA / RESEARCH

 • Łukasz GUZEK, "Funkcja dokumentacji w sztuce współczesnej." / "The function of documentation in contemporary art."
 • English Summary

RE – CZYLI O KONSERWACJI SZTUKI EFEMERYCZNEJ / RE – THE PRESERVATION OF EPHEMERAL ART

 • Elżbieta WYSOCKA, "Re-enactment, czyli niekonserwatywna konserwacja sztuki performance." / "Re-enactment: i.e. a non-conservative conservation of the performance art."
 • English Summary
 • MagdaLena STRZAŁKOWSKA, "Ethosoficzne przesłanki estetyki Bogusława Jasińskiego." / "Ehtosophical reasons of Bogusław Jsiński's aesthetic."
 • English Summary

CZĘŚĆ 02 / PART 02
OTWARTE ARCHIWUM / OPEN ARCHIVE

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO / THE HISTORY OF ARTIST RUN GALLERIES

 • Galeria Znak – kalendarium / Znak Gallery – timeline / Janusz SZCZUCKI
 • Galeria gt – kalendarium / gt Gallery – timeline / Artur TAJBER and Barbara MAROŃ
 • Galeria gt – Wybór tekstów / gt Gallery – selected texts

PROJEKTY – KOLEKTYWY – INICJATYWY / PROJECTS – COLLECTIVES – INITIATIVES

 • Historia Kręgu Współistnienia / Ryszard PIEGZA
 • Sztuka in statu nascendi / Wanda PIETRZYK-MAŁYSA
 • Dziewczęta Przeszanowne / Małgorzata PELKOWSKA
 • Ziemia Mindel-Würm / Marek "Rogulus" ROGULSKI and Tadeusz ŁUKOWSKI

MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE / MY PERFORMANCE ART DEFINITION

ROGULSKI, Marek "Rogulus" / KOWALCZYK, Wojciech / NAWROCKA, Danuta / KNAFLEWSKI, Leszek / ZAMOJSKI, Honza / KWAŚNIEWSKI, Paweł / BALEWSKA, Agnieszka / ŚWIDZIŃSKA, Ewa

CZĘŚĆ 03 / PART 03
NA BIEŻĄCO / CURRENTLY

KSIĄŻKI / BOOKS

 • Łukasz Guzek, "Uczta na cześć Erosa." (K.Piotrowski, Erotematy słabnącego Erosa)

WYDARZENIA / EVENTS

 • 2 Festiwal Sztuka i Dokumentacja – Zapis dyskusji pofestiwalowej / 2nd Art and Documentation Festival – Record of the Post-festival Discussion
 • 8 Festiwal PI – Performance Intermedia / 8th PI – Performance Intermedia Festival
 • Fokus Lodz Biennale – Program