Sztuka i Dokumentacja |nr 14| 2016

Sztuka i Dokumentacja |nr 14| 2016

Sztuka i Dokumentacja nr 14 | 2016

Sztuka i Dokumentacja |nr 14| 2016

Co w numerze:

Sekcja 1 / Section 1

Badania inspirujące się sztuką: sztuka i humanistyka / Art Based Research: Arts and Humanities

Red./Edit. by Marta KOSIŃSKA

 • Marta KOSIŃSKA,"Wstęp" / "Introduction"
 • Marta KOSIŃSKA,"Między autonomią a epifanią. Art based research, badania jakościowe i teoria sztuki" / "Between authonomy and ephiphany. Art based research, qualitative research and the theory of art"
 • Dariusz BRZOSTEK, "Black Science – Black Magic. Czy afrofuturyzm jest narracją poznawczą" / "Black Science – Black Magic. Afrofuturism, narrative and cognition"
 • Dorota ŁUCZAK, "Ikonologia zdjęć rentgenowskich" / "The Iconology of X-Ray Images"
 • Adam DZIDOWSKI, "Sztuka i estetyka organizacji w ujęciu formującym – rola wizualizacji i rysowania w rozwoju organizacyjnym" / "The formative role of art and organisational aesthetics – visualisation and drawing in organisational development"
 • Joanna BIELECKA-PRUS i Aneta PEPAŚ-SKOWRON, "Dynowskie doświadczenia badań tradycji weselnej z zastosowaniem etnografii performatywnej" / "Using performative ethnography of the Dynów wedding tradition: research experience"
 • Karolina SIKORSKA, "Artystki w pracy i o pracy. Poznawcze wymiary sztuki" / "Female artists in work and about work. The cognitive dimensions of art"
 • Paula MILCZARCZYK, "Omnis natura artificiosa est. Projekt Symbiotyczność tworzenia w świetle teorii wartości paraartystycznych" / "Omnis natura artificiosa est. Project The Symbiosity of Creation in the light of the theory of paraartistic values"
 • Sebastian DUDZIK i Marek GLIKOWSKI, "Grafika jako narzędzie badawcze. Dwugłos o matrycy" / "The graphic art as a cognitive tool. The two voices about the matrix"
  Badania inspirujące się sztuką: bibliografia zbiorcza / Art Based Research: General Bibliography

Sekcja 2 / Section 2

Performowanie relacji. Transdyscyplinarność współczesnych działań artystycznych / Performing relations. Transdisciplinarity in contemporary artistic practices

Red. / Edit. by Łukasz GUZEK i / and Tomasz ZAŁUSKI

 • Tomasz ZAŁUSKI, "Wstep" / "Introduction"
 • Ula ZEREK, "Taniec jako sztuka relacji" / "Dance – the art of relations"
 • Katarzyna SŁOBODA, "Potencjalność relacji. Choreografia w muzeum" / "Potentialities of relations. Choreography in the Museum"
 • Piotr OLKUSZ, "Awangarda i socrealizm. W 65 lat po powstaniu Teatru Nowego w Łodzi. Uwagi po wydarzeniu" / "Avant-garde and socialist realism. 65 years after creation of the Nowy Theatre in Łódź. Reflectons after the birthday event"
 • Katarzyna URBANIAK, "Muzeum i archiwum. O obiektach scenograficznych Jerzego Grzegorzewskiego" / "Museum and archive. On Jerzy Grzegorzewski’s scenography objects"
 • Joanna GLINKOWSKA, "Jak się rzeczy mają?" / "How are things going?"
 • Performowanie relacji: bibliografia zbiorcza / Performing Relations: General Bibliography
 • Książki / Books
 • Karolina KOLENDA, "Powtarzam, ironicznie. Recenzja książki Wojciecha Szymańskiego Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności" / "Repeating, ironically. Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności by Wojciech Szymański, a book review"
 • Joanna GLINKOWSKA, "Uchwycić nowoczesność. Recenzja książki Konstelacje. Sztuka i doświadczenie nowoczesności pod redakcją Daniela Muzyczuka i Pawła Polita" / "Grasping modernity. A review of Constellations: Art and the Experiences of Modernity edited by Daniel Muzyczuk and Paweł Polit"

English Summaries

GALERIA IM. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY

 • Mieczysław GRYZA, Atak na legnicki Ratusz – list otwarty