Akademia w Mieście |nr 1| 2017

Akademia w Mieście |nr 1| 2017

Akademia w Mieście, (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 1 - październik 2017

Akademia w Mieście |nr 1| 2017

(Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

nr 1 – październik 2017

 

Zespół redakcyjny:
Anna Polańska
Monika Scharmach
Mariusz Wrona (Redaktor prowadzący)
Eurydyka Kata (Projekt i opracowanie szablonu wydawnictwa)
Jan Rosiek (Projekt okładki)
Jan Rosiek (Skład i łamanie)
Piotr Paluch, Stefan Stefaniszyn (Współpraca graficzna)

 

W październiku, równolegle z inauguracją roku akademickiego 2017/2018, oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer uczelnia­nego periodyku – Akademia w Mieście. Projekt czasopisma był owocem prac zespołu ds. polityki wydawniczej gdańskiej ASP, w którego ocenie wypełnienie luki w postaci regularnie publi­kowanych newsów z bieżącej działalności Uczelni – efektów wspólnie podejmowanych wysiłków dydaktyków i studentów, było koniecznością. W założeniu, każdy z kolejnych zeszytów (Pół)rocznika, w formie przyjaznej dla oka ma komentować aktywności minione oraz anonsować zbliżające się wydarzenia – w stałej i równoległej formule form opowiadających (numer jesienny) i kroniki wydarzeń (numer wiosenny).

Zaproponowany przez prof. Jacka Dominiczaka tytuł czasopisma – Akademia w Mieście, niesie w sobie ładunek, siłę i moc, za sprawą których społeczność Akademii czerpała, czerpie i czerpać będzie inspiracje oraz wytrwałość, by dążyć do celu, jakim jest oddanie sztuce należnego jej we współczesnym świecie miejsca. Autor akcentuje rolę Uczelni w uczestniczeniu i kształtowaniu dialogu nt. idei współczesnego miasta, podkreśla wkład społeczności akademickiej w jego rozwój, we współczesną debatę o mieście i lokalny rozwój Gdańska i Trójmiasta. Autorzy kolejnych tekstów korespondują z zaproponowaną ideą i pokazują najciekawsze interwencje oraz projekty realizowane dla miasta.

W imieniu zespołu redakcyjnego, a także wszystkich osób za­angażowanych w przygotowanie publikacji – w tym autorów tekstów i grafików, zapraszam do lektury i dialogu, w domyśle kieruję do Państwa zaproszenie do uczestniczenia w zakompo­nowaniu kolejnych numerów Akademii w Mieście. [mw]