Tomasz Zybała

Tomasz Zybała

Tomasz Zybała

Wydział: Architektura

E-mail: tomasz.zybala@asp.gda.pl

Tomasz Zybała

Urodzony w 1988 roku. Absolwent budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Po studiach rozpoczął pracę zawodową na stanowisku inżyniera budowy. Projekty w realizacji których uczestniczył to: modernizacja Archiwum Państwowego w Gdańsku, restauracja elewacji Dworu Artusa, konserwacja fontanny Neptuna, renowacja hełmu wieży Ratusza Głównego Miasta Gdańska, budowa fontanny Heweliusza.  Współpracę z Wydziałem Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku rozpoczął w 2016 roku. Od 2018 asystent i doktorant w Katedrze Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, od 2021 asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się zabytkową architekturą drewnianą Żuław Wiślanych oraz konserwacją konstrukcji budowlanych. Wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki „Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich” oraz członek zespołu międzynarodowego programu edukacyjnego „HiHTC – Zrównoważone, o wysokiej wydajności środowiskowej rozwiązania w budownictwie drewnianym”. Autor i współautor publikacji w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych. W pracy dydaktycznej skupia się na wytłumaczeniu studentom istotnych dla pracy projektowej  zagadnień związanych z techniczną stroną architektury. Prowadzi zajęcia z budownictw ogólnego, materiałoznawstwa i instalacji budowlanych na kierunku architektura przestrzeni kulturowych i architektury wnętrz.