Piotr Mikołajczak

Piotr Mikołajczak

Piotr Mikołajczak; fot. Halina Malijewska

Wydział: Wzornictwo

E-mail: piotr.mikolajczak@asp.gda.pl

Piotr Mikołajczak

„Interesuję się życiem rzeczy wśród ludzi oraz prowincjonalnymi podróżami.”

Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku (2001). Od roku 2001 pracownik badawczo-dydaktyczny w Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania na tymże Wydziale. Doktor habilitowany, Prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa w latach 2012–2016, od 2019 Prorektor do Spraw Nauki i Ewaluacji.

Koordynator i organizator Ogólnopolskich Nadmorskich Spotkań Wzornictwa „Młody człowiek i morze” – warsztatów projektowych dla studentów pierwszego roku wzornictwa i sympozjów poświęconych metodyce nauczania podstaw projektowania.

Od ukończenia studiów czynny zawodowo projektant, autor kilkudziesięciu wdrożonych projektów z zakresu wzornictwa oraz wystawiennictwa.
Autor książek oraz artykułów na tematy związane z nauczaniem projektowania, designem i kulturą materialną, felietonista, obserwator miejsc i rzeczy.

[2021]

"I'm interested in the life of things among people and provincial travels."

He was born in 1973. A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since 2001, a research and didactic employee at the Basics and Methodology of Design Studio at the same Faculty. Post-doctoral degree; Vice-dean of the Faculty of Architecture and Design in the years 2012–2016. Since the graduation, professionally active designer, author of several dozen implemented projects in design and exhibitions. Coordinator and co-organiser of National Seaside Design Meetings Young man and the sea – design workshops for first-year design students. Columnist of the "2 + 3D" design quarterly.